Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / Agata Gronowicz i Bożena Lenart

Tani hosting

Zawartość

Opis
Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / A. Gronowicz i B. Lenart

W ebooku "Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz 25 przydatnych wzorów z zakresu: urlopów, czasu pracy, wynagrodzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, odejścia z pracy, powstrzymania się od pracy

"To idealne rozwiązanie zarówno dla pracodawców, jak i dla pracowników - jednolite, profesjonalne wzory pism"

W pracy działu kadr często występuje konieczność formułowania różnego rodzaju pism dokumentujących dokonywane czynności prawne dotyczące stosunku pracy.

O ile jednak pisma skierowane przez pracodawcę do pracownika nie sprawiają najczęściej kłopotu, o tyle redagowane samodzielnie przez pracowników pisma do pracodawcy bywają trudne do zrozumienia, a niekiedy – przy częstych zmianach prawa – niezgodne z obowiązującymi przepisami.

"Wręcz pracownikom gotowy pakiet dokumentów, które powinni składać do pracodawcy – dzięki temu zaoszczędzisz czas poświęcany na ich instruowanie!"

Aby wspomóc pracę działów kadr w takiej sytuacji w niniejszym opracowaniu zostały zebrane wzory pism, które można polecić pracownikowi do wykorzystania przy formułowaniu wniosku do pracodawcy.

Wszystkie wzory wyposażone zostały w podanie podstawy prawnej, co umożliwia zweryfikowanie obowiązującego stanu prawnego. Użytkowy charakter wzorów podkreśla ponadto zastosowany format A4, co powoduje, że nadają się one do natychmiastowego wydrukowania i wykorzystania w praktyce.

"Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" to jedyna taka publikacja elektroniczna na rynku, dzięki której bez trudu można przygotować komplet dokumentów dla pracowników, które powinni składać do pracodawcy w związku np. z urlopem wypoczynkowym, macierzyńskim, wychowawczym.

Aby przygotować takie wzory samodzielnie, trzebaby zaopatrzyć się w kilka publikacji dotyczących dokumentacji pracowniczej, które zazwyczaj koncentrują się na pismach przygotowywanych przez pracodawców. Tutaj wszystko jest w jednej publikacji, przygotowanej przez specjalistów.

W publikacji "Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz m.in wzory dotyczące:

 • czasu pracy;
 • urlopów wypoczynkowych;
 • wynagrodzeń;
 • rodzicielstwa;
 • zwolenienia z pracy.

Skorzystaj z przygotowanych przez specjalistów wzorów i nie trać czasu. Wręcz pracownikom gotowy pakiet dokumentów, które powinni składać do pracodawcy – dzięki temu zaoszczędzisz czas poświęcany na ich instruowanie!

Spis treści

Spis treści ebooka "Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy"

 • 1. URLOPY
 • 1.1. Wniosek o urlop wypoczynkowy
 • 1.2. Wniosek o urlop wypoczynkowy bezpośrednio po urlopie macierzynskim
 • 1.3. Wniosek o urlop bezpłatny
 • 1.4. Wniosek o urlop okolicznościowy
 • 2. CZAS PRACY
 • 2.1. Wniosek o udzielenie czasu wolnego w zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych
 • 2.2. Wniosek o ustalenie indywidualnego rozkładu czasu pracy
 • 2.3. Wniosek o zastosowanie systemu skróconego tygodnia pracy
 • 3. WYNAGRODZENIA
 • 3.1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • 3.2. Zgoda na przekazywanie wynagrodzenia na konto
 • 3.3. Zgoda na dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę
 • 4. UPRAWNIENIA ZWIYZANE Z RODZICIELSTWEM
 • 4.1. Oświadczenie rodzica lub opiekuna dziecka o zamiarze lub braku zamiaru korzystania z przysługujących uprawnień
 • 4.2. Wniosek o urlop macierzyński / urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego
 • 4.3. Wniosek o urlop wychowawczy
 • 4.4. Oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o zamiarze lub braku zamiaru jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego
 • 4.5. Zawiadomienie o rezygnacji z urlopu wychowawczego
 • 4.6. Wniosek pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy
 • 4.7. Wniosek o przerwy na karmienie dziecka piersią
 • 5. ZWOLNIENIE Z PRACY
 • 5.1. Oferta rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron
 • 5.2. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia
 • 5.3. Wniosek o dni wolne na poszukiwanie pracy
 • 5.4. Wniosek o zgode na cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • 5.5. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 • 5.6. Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy
 • 6. POZOSTALE PISMA
 • 6.1. Sprzeciw od zastosowania kary porządkowej
 • 6.2. Zawiadomienie przełożonego o powstrzymaniu się od wykonywania pracy wskutek wystepujących zagrożeń
Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (1 vote)
Czytaj online darmowy fragment ebooka: 
Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Czas pracy w przykładach / Bożena Lenart i Anita Gwarek
Z ebooka "Czas pracy w przykładach" dowiesz się jak należy ustalać czas pracy (wymiar i rozkład) pracowników zatrudnionych w różnych systemach czasu pracy. Przedstawiamy wyjątkową publikację, w której autorzy nie piszą o...
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook "Pracownik niepełnoetatowy" to profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów. Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na...
Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" to kompendium informacji na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych. Od dziś załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie Ci niewiele czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak...
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami! Ebook "Dokumentacja pracownicza" to praktyczne kompendium wiedzy na temat prowadzenia teczek...
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek
W ebooku "Nawiązanie stosunku pracy" znajdziesz gotowy wzór umowy o pracę, która zabezpieczy Twoje interesy. Ebook "Nawiązanie stosunku pracy" zawiera również porady ekspertów dotyczące zawierania umowy o prace. ...
X

Inne publikacje tego autora:

Ebook Czas pracy w przykładach / Bożena Lenart i Anita Gwarek