Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek

Tani hosting

Zawartość

Opis
Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek

Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" to kompendium informacji na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych.

Od dziś załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie Ci niewiele czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak naliczać urlop wypoczynkowy pracownikom, możesz już za chwilę dowiedzieć się:

 • Jak udzielać i rozliczać urlop wypoczynkowy pracownikom?
 • Jak działać w 100% poprawnie i zgodnie z prawem?

To tylko nieliczne zagadnienia, które wyjaśnia Przemysław Ciszek w publikacji "Urlop wypoczynkowy pracownika". Rozwieje ona Twoje wszystkie wątpliwości związane z tematem jakim jest urlop wypoczynkowy.

Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" został stworzony na podstawie publikacji pt. „Kadry. Serwis spraw pracowniczych” – obszernego i profesjonalnego opracowania poświęconego tematyce prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, które kosztuje 199 zł.

Osobom zainteresowanym tematyką urlopów wypoczynkowych polecamy e-book skoncentrowany tylko na tej tematyce – dzięki temu zyskują dostęp do praktycznych informacji i gotowych rozwiązań problemów urlopowych, znacznie taniej, bez konieczności zakupywania dwutomowego dzieła.

II. Prawo do urlopu wypoczynkowego

Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy, bez względu na podstawę prawną jego powstania (umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę), rodzaj umowy o pracę lub wymiar czasu pracy.

Podstawową przesłanką roszczenia o urlop wypoczynkowy jest istnienie stosunku pracy.

Nie nabywa zatem prawa do urlopu wypoczynkowego osoba świadcząca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilnoprawnej albo w ramach wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej. Natomiast prawo do okresu zwolnienia od świadczenia pracy (świadczenia analogicznego do urlopu wypoczynkowego) może wynikać z zawartej przez strony umowy o charakterze cywilnoprawnym lub z postanowień aktów zakładowych.

Przemysław Ciszek - fragment ebooka "Urlop wypoczynkowy pracownika"

W publikacji "Urlop wypoczynkowy pracownika" znajdziesz informacje, dzięki którym będziesz wiedział:

 • Czy pracownik nabył już prawo do urlopu?
 • Kiedy i na jakich zasadach pracownikowi przysługuje pierwszy urlop w życiu zawodowym?
 • Jak udzielać urlopu pracownikowi niepełnoetatowemu?
 • Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe pracownikowi mającemu zmienne składniki wynagrodzenia?
 • Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego?
 • W jaki sposób obliczyć urlop proporcjonalny?
 • Kiedy pracodawca lub pracownik mogą dokonywać zmian w terminie urlopu?
 • Jak obliczać wysokość wynagrodzenia urlopowego?
 • Jak ustalać wymiar urlopu wypoczynkowego kobiecie przebywającej na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym?

Książka elektroniczna "Urlop wypoczynkowy pracownika" w sposób kompleksowy omawia tematykę urlopów pracowniczych. Liczne przykłady, porady ekspertów, wzory obliczeń i dokumentów decydują o wysokiej przydatności e-booka w bieżącej pracy kadrowca.

Zamiast kupować za 199 zł dwutomowe opracowanie „Kadry. Serwis spraw pracowniczych”, możesz skorzystać znacznie taniej, z wyspecjalizowanej wiedzy skoncentrowanej w 100% na temacie jakim jest urlop wypoczynkowy pracownika.

Spis treści

Spis treści ebooka "Urlop wypoczynkowy pracownika"

 • I. Pojęcie urlopu wypoczynkowego
 • II. Prawo do urlopu wypoczynkowego
 • 1. Kiedy nie można udzielić urlopu
 • 2. Niewykorzystanie urlopu
 • III. Pierwszy urlop w życiu
 • IV. Nabycie prawa do kolejnego urlopu
 • 1. Prawo do urlopu w dodatkowym miejscu pracy
 • V. Wymiar urlopu wypoczynkowego
 • 1. Zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy
 • 2. Godzinowe rozliczanie urlopu
 • 3. Zwiększony wymiar urlopu
 • 4. Okresy wliczane do okresu pracy warunkujące wymiar urlopu
 • 5. Okresy nauki wpływające na wymiar urlopu
 • 6. Proporcjonalny wymiar urlopu
 • a) Określenie podstawy naliczania urlopu
 • b) Ustalenie wymiaru urlopu
 • 7. Wpływ urlopu bezpłatnego na wymiar urlopu
 • 8. Wpływ urlopu uzupełniającego na urlop w wymiarze proporcjonalnym
 • 9. Podwyższenie wymiaru – urlop uzupełniający
 • VI. Urlop pracowników sezonowych
 • VII. Udzielanie urlopu wypoczynkowego
 • 1. Termin udzielenia urlopu
 • 2. Podział urlopu na części
 • 3. Ustalenie planu urlopów
 • 4. Ustalenie urlopu po porozumieniu z pracownikiem
 • 5. Urlop wypoczynkowy na żądanie
 • 6. Wykorzystanie urlopu w okresie wypowiedzenia
 • 7. Konsekwencje jednostronnego wyznaczenia urlopu
 • 8. Urlop wypoczynkowy po urlopie macierzyńskim
 • 9. Przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu
 • 10. Obowiązkowe przesunięcie terminu rozpoczęcia urlopu
 • 11. Niemożność wykorzystania rozpoczętego urlopu
 • 12. Odwołanie pracownika z urlopu
 • 13. Koszty poniesione przez pracownika w związku z odwołaniem
 • 14. Przedawnienie prawa do urlopu
 • VIII. Wynagrodzenie za okres urlopu
 • 1. Ustalenie składników wynagrodzenia
 • 2. Modyfikacja podstawy wynagrodzenia urlopowego
 • 3. Obliczenie wynagrodzenia urlopowego
 • IX. Ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy
 • 1. Ustalenie wysokości ekwiwalentu za urlop
 • a) Ustalenie podstawy naliczenia ekwiwalentu
 • b) Ustalenie współczynnika
 • c) Obliczanie ekwiwalentu
 • X. Wzory pism i dokumentów
 • 1. Wniosek o urlop wypoczynkowy
 • 2. Wniosek o urlop wypoczynkowy – urlop na żądanie
 • 3. Plan urlopów
 • 4. Wniosek o odwołanie z urlopu
 • 5. Wniosek pracownika o udzielenie urlopu bezpośrednio po urlopie macierzyńskim
 • 6. Pismo pracownika o przesunięciu terminu urlopu
 • 7. Wniosek pracodawcy o przesunięciu urlopu
 • 8. Wniosek pracownika o udzielenie w terminie późniejszym niewykorzystanej części urlopu
 • XI. Podstawy prawne
Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (1 vote)
Czytaj online darmowy fragment ebooka: 
Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook "Pracownik niepełnoetatowy" to profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów. Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na...
Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / A. Gronowicz i B. Lenart
W ebooku "Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz 25 przydatnych wzorów z zakresu: urlopów, czasu pracy, wynagrodzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, odejścia z pracy, powstrzymania się od pracy...
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami! Ebook "Dokumentacja pracownicza" to praktyczne kompendium wiedzy na temat prowadzenia teczek...
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek
W ebooku "Nawiązanie stosunku pracy" znajdziesz gotowy wzór umowy o pracę, która zabezpieczy Twoje interesy. Ebook "Nawiązanie stosunku pracy" zawiera również porady ekspertów dotyczące zawierania umowy o prace. ...
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook "Rada pracowników w firmie" to 20 gotowych wzorów dokumentów, które ułatwiają organizację wyborów i sprawne funkcjonowanie rady pracowniczej w firmie Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w...
X

Inne publikacje tego autora:

Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek