Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek

Tani hosting

Zawartość

Opis
Ebook Nawiązanie stosunku pracy / Przemysław Ciszek

W ebooku "Nawiązanie stosunku pracy" znajdziesz gotowy wzór umowy o pracę, która zabezpieczy Twoje interesy.

Ebook "Nawiązanie stosunku pracy" zawiera również porady ekspertów dotyczące zawierania umowy o prace.

Prezentujemy publikację "Nawiązanie stosunku pracy" Wydawnictwa BECK, w której znajdziesz między innymi gotowy wzór umowy o pracę wraz z propozycjami jej modyfikacji, w związku z nietypowymi warunkami zatrudnienia pracownika. Możesz dowolnie zestawiać propozycje zapisów każdego paragrafu umowy i z łatwością stworzyć dokument dostosowany do Twoich potrzeb.

Umowa o pracę to podstawowy dokument towarzyszący zatrudnianiu pracowników. Zapis niektórych postanowień umowy, jak np. miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, czas pracy mogą budzić liczne wątpliwości, gdy pracodawca:

 • wysyła pracownika do pracy za granicę,
 • chce wprowadzić elastyczny sposób zatrudnienia,
 • chce wypłacać wynagrodzenie w innej walucie.

Jak powinna przebiegać procedura zatrudnienia krok po kroku?

Dzięki ebookowi "Nawiązanie stosunku pracy" upewnisz się, że wykonujesz prawidłowo wszystkie obowiązki związane z przyjmowaniem do pracy nowych pracowników oraz dowiesz się:

 • Jakich danych osobowych możesz od nich się domagać?
 • Jakie dokumenty należy przekazać pracownikowi przed podjęciem pracy?
 • Gdzie dokonać zgłoszenia zatrudnienia nowego pracownika?

Treść ebooka "Nawiązanie stosunku pracy" stanowi fragment publikacji pt. „Kadry. Serwis spraw pracowniczych” (Wydawnictwo BECK) – obszernego opracowania poświęconego tematyce prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych, w cenie 199 zł.

I. Strony stosunku pracy

1. Pracodawca

Pracodawcą jest każdy podmiot zatrudniający pracowników, bez względu na jego status prawny, a więc zarówno jednostka organizacyjna mająca osobowość prawną (osoba prawna), jak i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna (art. 3 KP). Pracodawcami są zarówno podmioty zatrudniające pracowników, które prowadzą działalność gospodarczą, jak i zatrudniające pracowników w celach niezarobkowych.

Pracodawcą będzie także każda osoba prawna, bez względu na jej formę prawną (spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielnia, przedsiębiorstwo państwowe, urząd państwowy, szpital), oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która jest uprawniona do samodzielnego zatrudniania pracowników, tj. do nawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunków pracy (uchwała SN z 16.11.1977 r., sygn. akt I PZP 47/77, OSPiKA 1979, Nr 7–8, poz. 125). Jednakże pracodawcą nie jest Skarb Państwa. Pracodawcą jest natomiast jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, a będąca własnością Skarbu Państwa, która zatrudnia pracowników.

Przemysław Ciszek - fragment ebooka "Nawiązanie stosunku pracy"

Osobom zainteresowanym szczególnie problematyką nawiązania stosunku pracy, w tym także umowy o pracę polecamy niniejszy e-book, który jest skoncentrowany tylko na tej tematyce. Dzięki temu uzyskasz dostęp do praktycznych informacji i gotowych rozwiązań, prawo pracy, umowa o prace, bez konieczności zakupywania dwutomowego dzieła za 199 zł.

Spis treści

Spis treści ebooka "Nawiązanie stosunku pracy"

 • I. Stosunek pracy
 • II. Strony stosunku pracy
 • 1. Pracodawca
 • a) Pracodawca – osoba prawna
 • b) Pracodawca – jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 • c) Pracodawca – osoba fizyczna
 • 2. Pracownik
 • a) Uwagi ogólne
 • b) Pracownik – współmałżonek
 • c) Pracownik – wspólnik spółki
 • d) Zdolność do bycia pracownikiem
 • III. Przyjęcie pracownika do pracy
 • 1. Zasada równego traktowania kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu
 • 2. Obowiązek złożenia dokumentów przez kandydata do pracy
 • 3. Sprawdzenie niekaralności pracownika
 • 4. Wstępne badania lekarskie
 • 5. Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy oraz informacjami dotyczącymi tajemnicy
 • 6. Zapoznanie pracownika z przepisami i zasadami dotyczącymi bhp
 • 7. Zawiadomienie komornika
 • IV. Obowiązki pracodawcy względem innych podmiotów
 • V. Umowa o pracę
 • 1. Rodzaje umów o pracę
 • a) Umowa na czas nieokreślony
 • b) Umowa na czas określony
 • c) Umowa na czas zastępstwa
 • d) Umowa o pracę na czas wykonania określonej pracy
 • e) Umowa na okres próbny
 • 2. Sposoby i formy zawierania umów
 • a) Nawiązanie stosunku pracy w sposób dorozumiany
 • b) Forma zawarcia umowy
 • 3. Treść umowy o pracę
 • a) Strony umowy
 • b) Rodzaj umowy
 • c) Rodzaj umówionej pracy
 • d) Ustalanie zakresu czynności pracownika
 • e) Miejsce wykonywania pracy
 • f) Termin rozpoczęcia pracy
 • g) Wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy
 • h) Wymiar czasu pracy
 • i) Inne warunki zatrudnienia
 • j) Niepełny wymiar czasu pracy
 • 4. Inne podstawy nawiązania stosunku pracy
 • a) Powołanie
 • b) Mianowanie
 • c) Wybór
 • d) Spółdzielcza umowa o pracę
 • 5. Umowa o pracę – wzór
 • VI. Podstawy prawne
Opinie

Wiele ciekawych przykładów, które mozna wykorzystać w praktyce, upewnić i potwierdzić, że właściwie postępuje się w pracy na stanowisku kadrowca.

Janina Ł.

Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Average: 5 (12 votes)
Czytaj online darmowy fragment ebooka: 

Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Easy Work System

Podobne publikacje:

Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek
Prowadzisz dokumentację pracowniczą? Skorzystaj z gotowych wzorów i praktycznych wskazówek jak robić to zgodnie z przepisami! Ebook "Dokumentacja pracownicza" to praktyczne kompendium wiedzy na temat prowadzenia teczek...
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook "Pracownik niepełnoetatowy" to profesjonalnie opracowane zagadnienia związane z zatrudnianiem pracownika w niepełnym wymiarze pracy wraz z wzorami umów. Zatrudniasz pracowników w niepełnym wymiarze? Wykonujesz pracę na...
Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy / A. Gronowicz i B. Lenart
W ebooku "Ebook Wzory pism pracownika kierowane do pracodawcy" znajdziesz 25 przydatnych wzorów z zakresu: urlopów, czasu pracy, wynagrodzenia, uprawnień związanych z rodzicielstwem, odejścia z pracy, powstrzymania się od pracy...
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook "Rada pracowników w firmie" to 20 gotowych wzorów dokumentów, które ułatwiają organizację wyborów i sprawne funkcjonowanie rady pracowniczej w firmie Jeżeli firma zatrudnia więcej niż 100 pracowników i nie działają w...
Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Ebook "Urlop wypoczynkowy pracownika" to kompendium informacji na temat udzielania i rozliczania urlopów wypoczynkowych. Od dziś załatwianie spraw urlopowych pracowników zajmie Ci niewiele czasu. Jeżeli masz wątpliwości, jak...
X

Inne publikacje tego autora:

Ebook Urlop wypoczynkowy pracownika / Przemysław Ciszek
Rada pracowników w firmie / Przemysław Ciszek i Maciej Chakowski
Ebook Pracownik niepełnoetatowy / Przemysław Ciszek
Ebook Dokumentacja pracownicza / Przemysław Ciszek