Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy / Wojciech Jerzy Imielski


Zawartość

Opis
Ebook Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy / Wojciech Jerzy Imielski

Książka Wojciecha Imielskiego "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy" zawiera popularny opis najczęściej spotykanych chorób i dysfunkcji psychicznych widzianych z perspektywy psychologa praktyka.

W książce "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy" Autor przedstawia istotę i naturę między innymi takich zaburzeń, jak: 

 • psychozy,
 • zaburzenia nastroju,
 • nerwice i inne zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości i zachowania,
 • uzależnienia,– zaburzenia o podłożu organicznym ,
 • nieprawidłowości w funkcjonowaniu osób zdrowych psychicznie.

W swobodny i przystępny sposób zapoznaje Czytelnika ze specyfiką psychologicznego spojrzenia na ludzkie problemy natury mentalnej. Podejmuje również temat zdrowia i higieny psychicznej. Omawia problemy dotyczące w pewnym stopniu każdego z nas. 

Przewodnik "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy" adresowany jest do szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim do bliskich pacjentów chorujących psychicznie a także do wszystkich zainteresowanych problematyką zaburzeń psychicznych i emocjonalnych. 

Wojciech Jerzy Imielski (ur. 1979) – psycholog, trener umiejętności psychologicznych, rysownik. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychologii klinicznej człowieka dorosłego (m.in. uzależnienia od substancji psychoaktywnych, zaburzenia nastroju, psychologia zdrowia) i psychologii społecznej (głównie psychologia wpływu społecznego). Przez kilka lat pracował w lecznictwie psychiatrycznym. Jako biegły sądowy z zakresu psychologii opiniował w kilkuset, głównie karnych, sprawach sądowych. Uprawia triathlon, jest prezesem Bukowiańskiego Klubu Morsów."

Spis treści

Spis treści ebooka "Zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Przewodnik popularnonaukowy"

 • Podziękowania   10
 • Od autora   11
 • Znaczenie i sens pojęć używanych w książce   17
 • Zamiast wprowadzenia   21
 • Rozdział I „Panie doktorze, czy ja jestem normalny?
 • – problem nieprawidłowości psychologicznego funkcjonowania u ludzi zdrowych psychicznie   29
 • Złudzenia zmysłowe   33
 • Przejściowe stany osłabienia sprawności intelektualnej   38
 • Drobne zaburzenia nastroju   41
 • Objawy nerwicowe   43
 • Objawy podobne do psychotycznych   44
 • Rozdział II Czy w całym tym bałaganie jest jakiś porządek? Podstawowe prawa psychopatologii  50
 • Rozdział III Biologiczne podstawy świadomości i zachowania – bardzo krótka powtórka z budowy i funkcjonowania ludzkiego układu nerwowego   66
 • Struktura i organizacja ludzkiego układu nerwowego  66
 • Typ układu nerwowego a jakość codziennego funkcjonowania człowieka   73
 • Rozdział IV Zaburzenia psychotyczne   77
 • Podstawowe objawy psychotyczne   79
 • Psychozy schizofreniczne i z kręgu schizofrenii   87
 • Ostre zaburzenia psychotyczne   101
 • Paranoja (obłęd)   101
 • Stany psychotyczne w przebiegu zatrucia substancjami psychoaktywnymi   104
 • Reakcje psychotyczne   104
 • Leczenie psychoz   104
 • Rozdział V Zaburzenia afektywne   112
 • Jednobiegunowe zaburzenia nastroju   114
 • Dwubiegunowe zaburzenia nastroju   119
 • Zaburzenia schizoafektywne   120
 • Żałoba jako emocjonalna reakcja na psychologiczną sytuację utraty  120
 • Sezonowe zaburzenie afektywne (seasonal affective disorder – SAD)   122
 • Leczenie zaburzeń afektywnych   124
 • Rozdział VI Nerwice i inne zaburzenia lękowe   128
 • Natura i istota zjawiska lęku   129
 • Fizjologia reakcji lękowych. Reakcja mobilizacyjna organizmu   131
 • Poligraf i „wykrywanie kłamstwa”   134
 • Somatyzacja lęku   135
 • Zjawisko generalizacji lęku   136
 • Lęk antycypacyjny (lęk przed lękiem)  136
 • Dwa oblicza lęku   137
 • Jak wpędzić psa w chorobę nerwową, czyli „nerwica eksperymentalna”   137
 • Konflikt emocjonalny  138
 • Osobowość a zaburzenia nerwicowe   140
 • Jasne strony neurotyzmu   163
 • Błędne koło   165
 • Cztery podstawowe rodzaje nerwicy   168
 • Nerwica lękowa   179
 • Jeszcze nerwica czy już psychoza? Problem zaburzeń z pogranicza   179
 • Leczenie nerwic    180
 • Fobie   181
 • Leczenie fobii  185
 • Inne zaburzenia lękowe   186
 • Zaburzenia psychosomatyczne. Problem chorób z przystosowania   187
 • Rozdział VII Zaburzenia osobowości i zachowania   191
 • Pojęcie osobowości. Czym właściwie jest osobowość?   192
 • Kwestionariusze osobowości   195
 • Prywatne teorie osobowości   196
 • Pojęcie osobowości nieprawidłowej   198
 • Zaburzenia osobowości a inne jednostki diagnostyczne   202
 • Cechy wspólne wszelkich zaburzeń osobowości  203
 • Kliniczne postacie zaburzeń osobowości  206
 • Leczenie zaburzeń osobowości   236
 • Rozdział VIII Uzależnienia   238
 • Natura uzależnienia   241
 • Uzależnienie psychiczne a uzależnienie fizyczne   243
 • Różnica pomiędzy nadużywaniem a uzależnieniem   244
 • Cechy substancji uzależniającej  245
 • Przebieg procesu uzależnienia   249
 • Objawy uzależnienia od substancji psychoaktywnych   256
 • Zespół abstynencyjny (zespół odstawienia)   267
 • Delirium (majaczenie)   269
 • Zespół Otella   270
 • Głód narkotykowy   271
 • Predyspozycje do uzależnień   273
 • Zjawisko współuzależnienia   278
 • Uzależnienie a reakcja rodziny i bliskich   280
 • Mity i nieporozumienia związane z uzależnieniami   281
 • Leczenie uzależnień   288
 • Chemiczne pomoce w zdrowieniu z nałogów   291
 • Rozdział IX Zaburzenia o podłożu organicznym  295
 • Istota i natura zaburzeń organicznych   296
 • Leczenie zaburzeń organicznych   301
 • Rozdział X Podstawowe zasady higieny psychicznej   303
 • Kim jest osoba „dobrze przystosowana”?    303
 • Radzenie sobie ze stresem.
 • Mechanizmy obronne osobowości   310
 • Elementy profilaktyki zaburzeń psychicznych
 • i emocjonalnych   320
 • Psychoterapia   337
 • Psycholog a psychiatra  340
 • Rozdział XI Psychologiczne badanie diagnostyczne   342
 • Psychologiczne metody diagnostyczne   347
 • Podsumowanie   359
 • Rozdział XII Podręczny słownik psychopatologii   360
Autorzy
Kategorie
Formaty
Tagi
Brak głosów
Hosting MyDevil - 20 % rabtu z naszym linkiem

Podobne publikacje:

Ebook Czas w życiu i pracy / Hanna Fołtyn
"Czas w życiu i pracy" to książka o czasie, traktowanym jako dobro rzadkie i jako coś niezwykłego, co nawet trudno zdefiniować. W XXI wieku coraz mocniej czujemy presję czasu, gdy nowoczesna technologia pozwala nie tylko...
Ebook ABC Emigranta / Honorata Chorąży-Przybysz
Ebook "ABC Emigranta". Jak osiągnąć sukces zawodowy w innym kraju i NIE zostać sfrustrowanym emigrantem Wstyd się przyznać, lecz ta książka powstała z mojego... zdenerwowania i zamiłowania do bycia przekorną. Nigdy...
Książka AlphaHuman / Mateusz Grzesiak
Książka "AlphaHuman" - Mateusz Grzesiak Mamy tylko ten jeden moment, więc zatrzymaj się na chwilę z książką "AlphaHuman" w dłoniach. Nie ma przypadków. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Niekiedy dopiero po latach...
Ebook Być naprawdę sobą. Jak żyć dojrzale i świadomie / Valerio Albisetti
Ebook Być naprawdę sobą. Jak żyć dojrzale i świadomie - Valerio Albisetti Uwolnienie się od życiowych neuroz, przezwyciężenie doświadczeń związanych z porażkami i odważne zwrócenie się ku przyszłości, miłość i sens życia „...
Ebook Ciszej proszę... Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać / Susan Cain
"Ciszej proszę... Siła introwersji w świecie, który nie może przestać gadać" to niezwykła książka, która na zawsze już zmieni nasz sposób postrzegania introwertyków oraz, co równie ważne, to, w jaki sposób introwertycy postrzegają samych...