Zieliński Wojciech P. P.


Tao Te Ching / Laozi

Darmowy ebook Tao Te Ching / Laozi

Polskie tłumaczenie starożytnej księgi, która odcisnęła niebagatelne piętno na ludzkich umysłach na przestrzeni ostatnich 2500 lat. Mądrość zawarta w kilkudziesięciu krótkich rozdziałach stanowi kwintesencję dążenia do doskonałości - osiągniętej w umyśle, sercu i duszy. Autorem tłumaczenia jest Wojciech P. P. Zieliński.

Kilka słów wstępu do Księgi drogi i cnoty.

...

Mała Księga Zen / Wojciech P. P. Zieliński (red.)

Darmowy ebook Mała Księga Zen / Wojciech P. P. Zieliński (red.)

Jestem pewien, że słyszałeś już wiele o zen. Szczególnie w dzisiejszych czasach można znaleźć bardzo dużo książek i opracowań na temat tej znakomitej szkoły filozoficznej.

Nie bez powodu!

Nauki mistrzów zen należą do najgłębszych myśli w historii ludzkiego gatunku. Nauczyciele zen na całym świecie, już od wielu wieków, przekazują swoją mądrość wszystkim...