Grounds Steve


Planuj i bogać się / Steve Grounds

Książka Planuj i bogać się / Steve Grounds
Czego trzeba doświadczyć, nauczyć się i wprowadzić w życie, aby osiągnąć sukces?

Poznaj bestseller " Planuj i bogać się " napisany na bazie wieloletnich doświadczeń biznesowych oraz w oparciu o wywiady, które Steve Grounds przeprowadził z trzydziestoma milionerami - właścicielami firm i przedsiębiorcami z różnych dziedzin biznesu (producentami, usługodawcami, maklerami...