Sun Pin


Sun Bin (Sun Pin) – chiński strateg żyjący w Okresie Walczących Królestw w państwie Qi. Autor Sztuki wojennej.

O życiu i pochodzeniu Sun Bina wiadomo niewiele, a większość informacji pochodzi z Zapisków historyka i kilku krótkich notatek przypisywanych do tego okresu. Ze względu na brak danych trudno ustalić dokładny czas życia Sun Bina, jednak przyjmując że w chwili rozpoczęcia bitwy pod Guiling (354-353 p.n.e.) miał 25 lat, można stwierdzić że urodził się około 380 p.n.e.

Większość dostępnych źródeł przedstawia Sun Bina jako potomka Sun Zi (Sun Tzu).